Flota i serveis

Oferim tot tipus de possibilitats per al transport dels teus productes i mercaderies.

22 tractores    de les quals

16  amb SR. tautliners
4  amb SR cereal
1 com a vehícle de substitució
1 amb SR. góndola